Regulamin

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.docieplenia-sklep.pl jest firma Roger

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.docieplenia-sklep.pl.

 

 2. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

3. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail wysyłany jest e-mail z treścią zamówienia.

 

4. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 

5. Gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, zamawiający jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia oraz w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, 

 do podania w formularzu numeru NIP.

 

6. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją lub poinformować o tym telefonicznie.

 

7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

 

8. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

 

9. Informacje o cenie wraz z opłatami dodatkowymi za dostarczenie towaru lub usługi następują na żądanie kupującego.

      a. Opłata za wysyłkę 29 zł obowiązuje do wagi wysyłki 20 kg. Różnica wagi ponad 20 kg, zostanie doliczona do  zamówienia  wg opłat Brokera Kuriernet Polkurier. 

 

10. Sklep przy porozumiewaniu z klientem stosuje normalnie obowiązujące taryfy.

 

11. Zamówienia w sklepie internetowym można składać  24 godz. na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12,00 , oraz w soboty , niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

 

12. Firma Roger zastrzega sobie prawo, do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 

13. Po uiszczeniu opłat, Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki, w obecności dostarczyciela. 

 

 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.

 

15. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, klient jest o tym fakcie informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji kupujący może anulować zamówienie.

  

 

FORMY PŁATNOŚCI 

 

1.Stosowane formy płatności to:

 

a. płatność przelewem na konto firmy 

      Bank  B.S. nr rachunku 64 9291 0001 0091 5434 3000 0010

  

 

ZWROTY

 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.), klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.

 

2. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar:

 

a. nie nosi śladów użytkowania,

 

b. towar sprzedawany znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,

 

c. nie posiada zniszczeń.

 

3. Kosztami zwrotu obciążony jest klient/kupujący.

 

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

 

5. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon  lub fakturę VAT.

 

6. Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie produktu i kosztów wyszczególnionych na fakturze. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego, w przeciągu pięciu dni od otrzymania przesyłki.

  

 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje można składać telefonicznie na nr. tel +48 730 764 371 lub pocztą elektroniczną na e-mail reklamacje@docieplenia-sklep.pl

 

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji , będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

 

3. Jeżeli sprzedawca , który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Sklep www.docieplenia-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.

 

2. Sklep www.docieplenia-sklep.pll nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

 

3. Jeżeli sklep www.docieplenia-sklep.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóżniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Sklep www.docieplenia-sklep.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.

 

2. Każdy klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (DZ.U.nr.22 poz.271)

 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby firmy  Roger